Logo Image
Stageplaats bevraging verpleegkunde

Beste student,

Hopelijk heb je een leerrijke en goede stage gehad in het UZA.
Om de begeleiding van studenten continu te optimaliseren hebben wij je mening nodig.
Daarom vragen we je om dit document in te vullen op het einde van je stage voor je eindevaluatie.

Het invullen van deze vragenlijst neemt 5 tot 10 minuten in beslag.
Alvast bedankt voor je medewerking.

Alle vragen of opmerkingen met betrekking tot deze bevraging kan je melden via stage@uza.be

De evaluatie gebeurt anoniem en de resultaten worden jaarlijks besproken met de eenheid.Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.