Logo Image
Index kritische patiëntenomgeving verpleegkundig
U heeft 0% van deze enquête ingevuld
0%
100%
Index kritische patiëntenomgeving


* User ID van de observator

* User ID van de toegewezen verpleegkundige

* Dossier
  OK Niet OK

In het shiftverslag is er bij elke shift van de laatste 24 uur een aanbeveling genoteerd voor de volgende shift.

Controlepunt: F4, 1 sessie openen van 24 uur - vak recommendation.

Het PDMS formulier voor registratie van gegeven informatie aan ouders is volledig ingevuld

Controlepunt: F4 - Knop informatie licht groen op

* Klinisch Proces
  OK Niet OK Niet van toepassing

Opstelling van de neopuff resuscitator is volledig en functioneel.

Controlepunt: correcte leiding - correcte aansluiting(en) - test van Peep en PIP met 8l flow - zie procedure.

De Neopuff leiding is afgesloten met een blauwe dop of met een blauw plastic zakje

Controlepunt: het T-stuk van de Neopuff is afgeschermd met een blauwe dop of met een blauw plastic zakje

Een kunstlong, indien aanwezig, zit afgesloten in een (blauw) plastic zakje

Controlepunt: aanwezigheid in een afgesloten plastic zakje

De maat van het resuscitatiemasker is aangepast aan de patiënt.

Controlepunt: zie NLS procedure - techniek afmeten van masker.

Het beademingsmasker zit in een afgesloten (blauw) plastic zakje

Controlepunt: aanwezigheid in een plastic zakje

De opstelling van de suctie is volledig en functioneel.

Controlepunt: correcte leiding - correcte aansluiting - correcte instelling suctie op de manometer op 90-100 mmHg.

Een gebruikte Tendernose wordt van de aspiratieslang gehaald om hergebruik uit te sluiten (single use)

Controlepunt: er staat geen Tendernose gemonteerd op het uiteinde van de aspiratieslang

 

De temperatuur van de aanwezige bevochtigingspot is juist ingesteld.

Controlepunt: invasief /40-3 / ***

FT lamp staat ingesteld op volle kracht.

Controlepunt: schakelaar FT toestel staat op maximaal.

FT biliblanket ligt met de juiste kant naar boven (= tekst naar beneden).

Controlepunt: markage op de pad die aanduidt welke de foute kant is

De registratie van het aantal liters O2 in de respiratoire tab van het PDMS komt overeen met het aantal liters bij de patiënt.

Controlepunt: aflezen in het PDMS - aflezen op de flowmeter.

De registratie van de flow/peep in de respiratoire tab van het PDMS komt overeen met de ingestelde flow/peep op het toestel waarmee de patiënt wordt ondersteund.

Controlepunt: aflezen in het PDMS - aflezen op het toestel (HNF, beademing).

* Medicatie en perfusie
  OK Niet OK Niet van toepassing

De infuussnelheden op de perfusiepompen zijn identiek aan die van het voorschrift in het PDMS.

Controlepunt: aflezen display pompen - loopsnelheid op de balk tab infuus PDMS.

De rolklem naar de infuuszak staat toe.

De inhoud van de TPN zak is dezelfde als vermeld op het medisch voorschrift.

Controlepunt:: tab infuus PDMS.

De perfusiespuiten met continue medicatie dragen een etiket volgens procedure.

Controlepunt:: juiste patiëntenidentificatie, dosis en/of concentratie, volume eindoplossing, ID nummer van 2 VK, DVA en DUG.

* Medische hulpmiddelen/apparatuur
  OK Niet OK Niet van toepassing

Er is een X2 MMS module aanwezig op de primaire transportcouveuse.

Controlepunt: X2 op Philips MP30 monitor transportcouveuse.